Τα τελευταία λόγια του Αγίου Λουκά του Ιατρού και η ευχή για τους ασθενείς

You are here: