Σάββατο του Λαζάρου: Η ερμηνεία της Εικόνας της Αναστάσεως

Η εικόνα είναι ζωγραφισμένη το 1546 από τον Θεοφανή και είναι βασισμένη στην Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου από τον Χριστό (Ἰωάν. 11, 144) Ἡ ἑορτή τῆς ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου ἀνάγεται στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια καί θεωρεῖται ὡς προτύπωση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί μελλούσης ἀναστάσεως -κατά τήν Δευτέραν Παρουσίαν-…