Γι’ αυτόν το λόγο να μην πολυεξετάζεις τις κρίσεις του Θεού!

You are here: