ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για ενα σεμινάριο που αφορά την διδασκαλία της γραφής, της ανάγνωσης και της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής γλώσσας και αποσκοπεί οι επιμορφούμενοι να ανταποκριθούν με επάρκεια στις καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας και να αποκτήσουν μια ενεργητική στάση ζωής.

Socials