Κατανοώντας την ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας ως προς την σπουδαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών, εφόδια απαραίτητα και στην επαγγελματική αποκατάσταση ιδιαιτέρως των νέων, η Ενορία αποφάσισε να λειτουργήσει τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Ρωσικής  Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας.

Υπεύθυνη δράσης Αγγλικής Γλώσσας: Σοφία Βόκα, Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Ημέρα /Ώρα: Σάββατο 10:30 – 12:00 (Τμήμα Α)

Ημέρα /Ώρα: Παρασκευή 15:00 – 16:00 (Τμήμα Β)

 

Υπεύθυνη δράσης Γαλλικής Γλώσσας: Κατερίνα Τσιλιγιάνη, Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Ημέρα /Ώρα: Τρίτη 15:30-17:00

 

Υπεύθυνη δράσης Ρωσικής Γλώσσας: Ιωάννα Παλόγου, Πτυχιούχος Ρωσικής Γλώσσας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ημέρα /Ώρα: Παρασκευή 18:15 – 19:30 (Τμήμα Α)

Ημέρα /Ώρα: Παρασκευή 17:00 – 18:15 (Τμήμα Β)

 

Υπεύθυνος δράσης Γερμανικής Γλώσσας: Daniel Koglin, Καθηγητής Γερμανικής Γλώσσας και Παραδοσιακών Οργάνων

Ημέρα /Ώρα: Πέμπτη 17:00 – 18:30

 

Υπεύθυνη δράσης Ιταλικής Γλώσσας: Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Πτυχιούχος Ιταλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Ημέρα /Ώρα: Σάββατο 15:30 – 17:00