Η Ενορία μας δε θα μπορούσε να απέχει από τις απαιτήσεις που γεννά η ολοένα αυξανόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, κρίνει σκόπιμη την επιμόρφωση σε θέματα χρήσης και γνώσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με  την Παράδοση μέσω της πλοήγησης σε αντίστοιχους ιστοτόπους.

Υπεύθυνοι δράσης:

Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Πτυχιούχος Προγραμματισμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φώτης Κατσαρής, Πτυχιούχος Marketing ΤΕΙ Αθήνας

 

Ημέρα / Ώρα: Σάββατο 12:00 – 13:30 (Τμήμα Α)

Ημέρα / Ώρα: Τετάρτη 19:00 – 20:30 (Τμήμα Β)