Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Κατηχητικό Σχολείο της Ενορίας έχει ως σκοπό την Χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού της Ενορίας μας. Η συμμετοχή σε δρώμενα, θεατρικά, εκθέσεις ζωγραφικής, επισκέψεις σε χώρους της εκκλησιαστικής και ιστορικής Παράδοσης της πόλεώς μας βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη του σύγχρονου κόσμου.

Κατηχήτρια Νηπιαγωγείου: Ευτυχία Παραρά, Πτυχιούχος Παιδαγωγικού ΕΚΠΑ, Κατηχήτρια Ι.Α.Α.

Κατηχήτρια Δημοτικού: Μαρία Παραρά, Πτυχιούχος Νοσηλευτική ΕΚΠΑ, Κατηχήτρια Ι.Α.Α.

 

Ημέρα/Ώρα: Σάββατο 15:30-17:00

 

ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ

Παράλληλα, η Ενορία αφουγκραζόμενη τις πνευματικές ανησυχίες των νέων προχώρησε στη δημιουργία της Νεανικής Σύναξης, όπου μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ του π. Θεολόγου και των νέων, οι τελευταίοι έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη δύναμη του λόγου του Ευαγγελίου.

Ομιλητής: Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης

Υπεύθυνη δράσης: Κατερίνα Ζήση, Μεταπτ. Νομικής ΕΚΠΑ

 

Ημέρα/Ώρα: Κυριακή 11:00-12:30