Υπεύθυνος δράσης: Βασίλης Γεωργούδης, Καθηγητής Αγιογραφίας Ι.Α.Α.

 

Ημέρα / Ώρα: Παρασκευή 16:00 – 17:00