Η ενορία μας, στην προσπάθεια να σταθεί δίπλα στους  γονείς, στον δύσκολο  και συναρπαστικό αγώνα τους για μια ουσιαστική οικογενειακή ζωή, διοργανώνει τακτικές συναντήσεις στα πλαίσια της σχολής γονέων .Με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη αγκαλιάζουμε  το θεσμό της οικογένειας, τη μικρογραφία της Βασιλείας του Θεού. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν στις συζυγικές και γονεϊκές σχέσεις, την αγωγή των παιδιών και των εφήβων, την ανάγκη θαλπωρής και ζητήματα καθημερινότητας ,την στάση των νέων απέναντι στην εκκλησία και την κοινωνία.

Ειδικότερα ειδικευμένοι ομιλητές -Ιερείς, πανεπιστημιακοί καθηγητές, ψυχολόγοι, συγγραφείς, σύμβουλοι οικογένειας, κοινωνικοί λειτουργοί-με εξειδικευμένες γνώσεις,  μεγάλη προθυμία, αγάπη και ενθουσιασμό θα  προσφέρουν γνώση, χρόνο και εμπειρία στα κυριακάτικα απογεύματά μας. Τα θέματα θα  είναι κοινωνικού, ιατρικού, φιλοσοφικού και θεολογικού χαρακτήρα. Όλα επιλεγμένα για να υπηρετούν τον βασικό μας σκοπό, την ανάδειξη της αξίας της οικογένειας στην εποχή μας. Εποικοδομητικός διάλογος ακολουθεί πάντα τις εμπεριστατωμένες και  κατανοητές εισηγήσεις.

Ειδικότερα μέσω της σχολής γονέων φιλοδοξούμε να :

  • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
  • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις πνευματικές, ψυχικές, κοινωνικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
  • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών
  • Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών
  • Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους διαπαιδαγώγησης των δύο φύλων και προληπτικής ιατρικής ανάλογα με την ηλικία των παιδιών
  • Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια
  • Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
  • Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού

 

Υπεύθυνοι δράσης:

Ελένη Λιάπη, Πτυχιούχος Φιλολογίας

Χρήστος Ζήσης

Δήμητρα Τζανάκη

Ροζίνα Βιτουλαδίτη

 

Ημέρα / Ώρα: Κυριακή 17:30 – 19:00 (Κάθε 15 μέρες)