Συναξάρι

Λόγοι Ωφέλιμοι

Πατερικός Λόγος

Μέτρο και αρμονία

Η Ορθοδοξία εβάδισε πάντοτε την βασιλική οδό του Ευαγγελίου. Εκράτησε ανόθευτο, γνήσιο το πνεύμα του χριστιανισμού έναντι του σκοτεινού μυστικισμού των ανατολικών αιρέσεων, της […]

Read More

Γενικές Ανακοινώσεις

Συνεχίζουν ως έχουν τα μέτρα για τις εκκλησίες – Κανονικά ο καθαγιασμός των υδάτων τα Φώτα

Από σήμερα το πρωί, στις 06:00, τίθενται σε ισχύ τα νέα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής παραλλαγής «Όμικρον» του SARS-CoV-2. […]

Read More