Συναξάρι

Λόγοι Ωφέλιμοι

Έχεις θέλημα;

Έχεις θέλημα; Έχεις συνήγορο τον Διάβολο και σε συμβουλεύει. Έκοψες το θέλημά σου; Όλα τα δύσκολα, εύκολα θα σου γίνουν. Έκανες υπακοή; Άνοιξες τον […]

Read More

Πατερικός Λόγος

Γενικές Ανακοινώσεις