Αβάπτιστος φαρμακοποιός: «Τι με κωλύει να με βαπτίσετε; Νερό έχετε, βάλτε μιά κολυμβήθρα, πέστε τα γράμματα!»

You are here: