Κατηγορία: Ομιλίες

Σταυρός, η ζωοποιός δύναμη των θείων ενεργειών – Κυριακή προ της Υψώσεως

«Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον…» Ο Κύριος στην σημερινή περικοπή ομιλεί στον Νικόδημο, τον νυκτερινό μαθητή και διδάσκαλο του Ισραήλ. Του αποκαλύπτει την σωτηριολογική […]

Read More

Κυριακή Πεντηκοστής

Κυριακή της Πεντηκοστής Ιω. 7, 37-52 Πεντηκοστή σήμερα, πλήρωμα και επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους αγίους Αποστόλους αλλά και σε ολόκληρη την Εκκλησία, εκπλήρωση της υποσχέσεως […]

Read More

End of content

No more pages to load