Αρχιεπίσκοπος: ”Ο γενικός στόχος της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος”

You are here: