Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου! (Μέγας Αγιασμός Ποίημα Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἐκ γ’)

You are here: