Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου

Share

Διά του παρόντος αποστέλλομεν υμίν συνημμένως την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 52666/27-8-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3958/27-8-2021), με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προ-στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», και παρακαλούμεν διά τα καθ’ υμάς.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Ωρεών Φιλόθεος

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 85 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.pdf
Related Posts

Socials