Μηνύματα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τη νέα σχολική χρονιά

Share

ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2022-2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ἀγαπημένα μου παιδιά,

Σήμερα εἶστε ὅλοι χαρούμενοι, καθώς ξεκινᾶτε μιά καινούρια σχολική χρονιά καί συναντᾶτε καί πάλι, στήν αὐλή τοῦ σχολείου σας, τούς φίλους συμμαθητές σας καί τούς δασκάλους σας.

Μαζί μέ τή χαρά, ἴσως νιώθετε καί μιά μικρή ἀγωνία, ἄν θά τά καταφέρετε στή μεγαλύτερη τάξη πού θά πᾶτε. Νά ξέρετε πώς ὅλοι μας, μικροί καί μεγάλοι, νιώθουμε παρόμοια κάθε φορά πού ἔχουμε ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ κάτι πρωτόγνωρο.

Γι’ αὐτό, ὅπως πρίν λίγο προσπαθούσατε νά νιώσετε τή δροσιά ἀπό μιά σταγόνα τοῦ Ἁγιασμένου νεροῦ πού σκορποῦσε τό κλωνάρι τοῦ βασιλικοῦ κι αὐτό σᾶς ἔκανε χαρούμενους, ἔτσι, ὅσο πιό συχνά μπορεῖτε, νά ζητᾶτε τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι ὁ μεγάλος Φίλος τῶν παιδιῶν καί Πατέρας ὅλων μας, προκειμένου ἡ χαρά καί τό χαμόγελο νά ὀμορφαίνουν τή ζωή σας.

Σᾶς εὐλογῶ καί θά προσεύχομαι καθημερινά γιά νά πετύχετε καθετί πού εἶναι γιά τό καλό σας. Εὔχομαι δύναμη καί ἐπιτυχία στούς καλούς ἐκπαιδευτικούς μας καί στούς γονεῖς σας.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΗΝΥΜΑ
Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2022-2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα, στό ξεκίνημα μίας νέας σχολικῆς χρονιᾶς, θέλω νά μοιραστῶ μαζί σας ἕναν ἀριθμό: 258 ἑκατομμύρια παιδιά καί νέοι σέ ὅλο τόν κόσμο δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά βρεθοῦν στό Σχολεῖο καί σέ ἀσφαλεῖς συνθῆκες μάθησης.

Κύριες αἰτίες γι’ αὐτό εἶναι ὁ πόλεμος, ἡ βία, οἱ φυλετικές διακρίσεις, ἀλλά καί ἡ ἔλλειψη πόρων στίς χῶρες τους γιά νά μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία. Τό μέλλον αὐτῶν τῶν παιδιῶν φαντάζει ζοφερό.

Εἶναι ἐξαιρετικά ἀβέβαιο πόσοι θά καταφέρουν νά ἀπολάβουν τούς καρπούς τῆς μόρφωσης. Τό μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι αὐτά τά παιδιά θά προτιμοῦσαν νά βρίσκονται στή θέση σας αὐτή τή στιγμή, νά χαίρονται τήν εἰρήνη καί τή δυνατότητα νά ὀνειρεύονται τό μέλλον.

Μποροῦμε νά κάνουμε κάτι; Ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι ἁπλή. Ὡστόσο δέν θά πάψουμε νά ἀγωνιζόμαστε. Ὁ καθένας μέ τόν τρόπο του. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τή δική μας ζωή. Πόσο ἀνεχόμαστε τή βία; Πόσο ἀγωνιζόμαστε γιά τήν εἰρήνη;

Πόσο προσπαθοῦμε νά ἀποδεχθοῦμε τό διαφορετικό; Τά λυπηρά φαινόμενα τῆς ἐνδο-οικογενειακῆς καί τῆς ἐνδο-σχολικῆς βίας ὁρίζουν τήν εὐθύνη μας καί τίς προσπάθειές μας γιά ἕναν καλύτερο κόσμο, τόν δικό μας κόσμο, ὅπου ἡ βία δέν ἔχει καμία ἀπολύτως θέση.

Τό Σχολεῖο εἶναι ἕνας τόπος συνάντησής μας μέ πολλούς ἀνθρώπους. Ἀπό τό πόσο μποροῦμε νά ἀνεχθοῦμε καί νά ἀποδεχθοῦμε τή διαφορετικότητα τοῦ συμμαθητῆ καί τοῦ καθηγητῆ μας, ἀπό τό πόσο μποροῦμε νά τούς καταλάβουμε, ξεκινᾶ ἡ εἰρήνη ἤ ὁ πόλεμος στή ζωή μας, ἡ ἀγάπη καί ὄχι ἡ βία. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι τό Σχολεῖο εἶναι ἕνα μικρό ἐργαστήρι εἰρήνης γιά ὅλους μας.

Εἴμαστε πολύ εὐλογημένοι καθώς ζοῦμε σέ ἕναν τόπο, ὅπου μποροῦμε ἐλεύθερα νά ἐκφράσουμε τίς ἰδέες καί τίς διαφωνίες μας. Ὑπάρχουν θεσμοί καί ἀξίες πού μᾶς προστατεύουν. Γι’ αὐτά ἀγωνίστηκαν καί οἱ πρόγονοί μας, γι’ αὐτά ἀγωνιζόμαστε κι ἐμεῖς σήμερα.

Ἔτσι, λοιπόν, κάθε φορά πού σκεπτόμαστε «ἄλλη μιά μέρα στό σχολεῖο», ἄς κάνουμε μιά μικρή προσευχή: Νά φέρνουμε στό νοῦ μας ὅλα ἐκεῖνα τά παιδιά, πού ἐπειδή ἔτυχε νά γεννηθοῦν σέ ἐμπόλεμες ἤ προβληματικές περιοχές, δέν εἶναι σίγουρο ὅτι μποροῦν κάθε πρωί νά ξεκινήσουν γιά τό σχολεῖο. Καί ἡ προσευχή μας νά γίνεται πράξη. Νά γίνεται ἀγῶνας γιά τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου. Ἀγῶνας γιά νά ἀδράξουμε τήν ὀμορφιά τῆς ἡμέρας.

Ἀγῶνας γιά εἰρήνη καί καλοσύνη.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά. Ὁ Χριστός μας, πού καλεῖται «ἄρχων τῆς εἰρήνης», νά πλημμυρίζει πάντοτε μέ τό φῶς Του τίς ψυχές σας.

Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

MHNYMA
Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2022-2023
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ἀγαπητοί/ες μου Ἐκπαιδευτικοί,

Στό κατώφλι τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς συνηθίζεται νά ἐκφράζονται εὐχές γιά εὐόδωση τοῦ πράγματι πολύτιμου ἔργου σας.

Μαζί μέ τίς εἰλικρινεῖς εὐχές μου, θά ἤθελα τούτη τή μέρα νά μοιραστῶ καί μιά σκέψη μαζί σας. Ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος συναντώντας κάποιον ἄρχοντα Αἰθίοπα, πού διάβαζε γιά τόν Μεσσία, τόν ρώτησε: «Ἄραγε, κατανοεῖς αὐτά πού διαβάζεις;».

Σκέπτομαι, λοιπόν, τόν ἀγῶνα σας καί τίς δυσκολίες του γιά νά μεταμορφώσετε τήν ἁπλή λήψη τῆς πληροφορίας σέ βαθιά κατανόηση ὅσων ὡραίων καί ὑψηλῶν ἔχει κατακτήσει, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνθρώπινη νόηση!

Ἀληθινό κατόρθωμα! Χρειάζεται ψυχική δύναμη, προαίρεση -δηλαδή ἐπιθυμία καρδιᾶς- ὑπομονή, πεῖσμα στίς ἀντιξοότητες, ἱκανότητες.

Βέβαιος ὅτι διαθέτετε ὅλα τά ἀνωτέρω, θά τά προσφέρετε τώρα ἁπλόχερα στούς μαθητές καί στίς μαθήτριές σας, πού ἐπιθυμοῦν νά γευθοῦν τούς θησαυρούς κάθε ἐπιστητοῦ καί νά ἀνακαλύψουν ἀληθινό νόημα στή ζωή τους.

Ταυτόχρονα, μέ βαθιά ἐνσυναίσθηση θά ἀφουγκράζεστε τίς ἀνησυχίες τους καί μέ ἀστείρευτη ἀνθρωπιά θά τούς ἐλαφρύνετε τό ψυχικό φορτίο, μεταδίδοντας ἐλπίδα καί καλλιεργώντας ἀρετές. Γι᾽ αὐτό ἐκφράζω ὄχι ἁπλῶς τήν εὐχή ἀλλά τήν σιγουριά πώς τό νέο σχολικό ἔτος θα εἶναι μεστό δημιουργικότητας, μάθησης καί ψυχωφέλειας.

Ἡ Ἐκκλησία μας θά σταθεῖ γιά ἄλλη μιά φορά ἀρωγός στίς ἄοκνες προσπάθειές σας. Προσευχόμενη ἀλλά καί προσφέροντας πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, μαθητικῶν διαγωνισμῶν, ἐπισκέψιμων χώρων, πού ἔχουν δομηθεῖ κατάλληλα γιά νά ἐνισχύσουν τό ἐκπαιδευτικό σας ἔργο.

Συνάμα, σᾶς καταθέτω ἐγκαρδίως τό πατρικό ἐνδιαφέρον καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη μου, συνοδοιπόρος στήν ἀξιοθαύμαστη πορεία σας. Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Μέ εἰλικρινῆ ἐκτίμηση καί εὐχαριστίες,

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Related Posts

Socials