Αγαπήστε την καθαρότητα

Share

Δια να έλθει το δάκρυ, πρέπει να είναι καθαρή ή καρδία, ό νους, χωρίς ξένους διαλογισμούς.

Είμαι 80 ετών Γέρων, και Ούτε μικρό παιδί δεν έχω φιλήσει.

Αγαπήστε την καθαρότητα.

«και πας ό έχων την ελπίδα ταύτην έπ ‘ Αυτώ αγνίζει εαυτόν, καθώς Εκείνος αγνός εστί».

Πρόσεξε ν’ αποκτήσεις την παρθενία των λογισμών σου. Μη σκέπτεσαι τίποτα πού θα σου αποσπά τον νουν από τον θεόν.

Την παρθενία των λογισμών σου πρόσεξε. Το πάν ξεκινά από τους λογισμούς και την καρδίαν. Πρέπει να κάμει το πάν ό άνθρωπος, να τους κατευθύνει εκεί πού πρέπει.

Να παρακαλούμε τον Θεόν και Εκείνος θα βοηθήσει.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε μας να λέγωμεν και ό Θεός θα βοηθήσει. Διάκρισης και «τέχνη» δι’ όλα χρειάζεται.

Ή σάρκα δεν σε φταίει Εσύ φταις! θέλεις και γίνεται’ δεν θέλεις, δεν γίνεται, θέλω πρώτα και έπειτα λαμβάνω όργανο την σάρκα, θέλατε και ήλθατε. Αν δεν θέλατε, δεν θα ερχόσαστε. Δεν ημπορούσε να έλθει ή σάρκα μόνη της.

Το πάν ή θέλησης!

Ό νους σου, που μένει; τι μελετάει; ηδυνήθη να καθαρίσεις τον νουν από τα κοσμικά;

Τα μάτια σου, τ’ αυτιά σου να τα προσέχεις.

Άσχημα να μη βλέπουν, άσχημα να μη ακούν.

Γέροντας Ιερώνυμος Αιγίνης

 

Related Posts

Socials