Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος: Να αγωνίζεσαι!

Share

Δεν επιτρέπεται να παλεύει κανείς έξω από τα κανονισμένα όρια, ούτε να αγωνίζεται με άλλον τρόπο.

Διότι θα αποδοκιμαστεί και θα ντροπιαστεί και θα χάσει την νίκη εκείνος που ξεφεύγει από τα όρια και αγωνίζεται με άλλον τρόπο, χωρίς να εφαρμόζει τους όρους του αγώνος, έστω και αν είναι γενναίος και πολύ τεχνίτης.

Να αγωνίζεσαι! Τα στεφάνια είναι για τους αγωνιστές, όχι για εκείνους, που κάθονται στις κερκίδες…

Με τίποτε άλλο δεν ευαρεστείται τόσο ο Θεός, όσο με την κακοπάθεια και στα δάκρυα ανταποδίδει το έλεός Του.

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος

Related Posts

Socials