Είναι αδύνατον επάνω στη γη να αποφύγεις τις θλίψεις

Share

Είναι αδύνατον επάνω στη γη να αποφύγεις τις θλίψεις.

Όποιος όμως παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού εκείνος εύκολα τις υπομένει. Βλέπει τις θλίψεις αλλά ελπίζει στον Κύριο και αυτές περνούν.

Όταν η Παναγία βρισκόταν κοντά στον Σταυρό η θλίψη Της ήταν ακατάληπτα μεγάλη γιατί Αυτή αγαπούσε τον Υιό της περισσότερο απ΄ ό,τι μπορεί κανείς να φαντασθεί!

Κι εμείς γνωρίζουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη τόσο μεγαλύτερη είναι και η οδύνη.

Κατά την ανθρώπινη φύση η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να υπομείνει τις θλίψεις Της·

Παραδόθηκε όμως στο θέλημα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα Την ενίσχυσε να αντέξει τον πόνο Της.

Μετά δέ την Ανάληψη του Κυρίου η Παναγία έγινε η μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις για όλο το λαό του Θεού!

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Related Posts

Socials