Γεροντικό: Να προσευχόμαστε και να αναμένουμε

Share

Πρέπει να προσευχόμαστε για κείνον και να περιμένουμε ν’ αγγίξει ο Κύριος την καρδιά του

«Αν εμείς θέλουμε να διορθώσουμε από μόνοι μας όλες τις αδυναμίες των ασθενέστερων, παίρνουμε μεγάλο βάρος επάνω μας.

Εμείς πρέπει απλά να τους υπενθυμίζουμε τι πρέπει να κάνουν, όταν η περίπτωση το απαιτεί.

Αν ο αδελφός μας ακούσει, το κέρδος είναι δικό του. Αν όχι, δεν μπορούμε να τον πιέσουμε.

Πρέπει να προσευχόμαστε για κείνον και να περιμένουμε ν’ αγγίξει ο Κύριος την καρδιά του»

Στάρετς Μωυσής

Related Posts

Socials