Γιατί επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς;

Share

Επιτρέπει ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμούς:

α) Στοὺς ἀγωνιστὲς πρὸς αύξηση τοῦ πνευματικοῦ πλούτου τους.

β)Στοὺς ἀμελεῖς, γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὶς πτώσεις τους.

γ) Στοὺς κοιμώμενους, γιὰ νὰ ξυπνήσουν.

δ) Στοὺς μακρὰν τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ πλησιάσουν τὸ Θεὸ καὶ

ε)Στους φίλους του, γιὰ νὰ ἔχουν παρρησία στὸ Θεό.

Ἔτσι ὁ Θεὸς, μὲ πικρά φάρμακα δίνει τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς στοὺς χριστιανούς._

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

Related Posts

Socials