Γιατί μεταμορφώθηκε ο Κύριός μας σ’ ένα όρος

Share

Γιατί ο Κύριος μας στο όρος Θαβώρ, δεν εκδήλωσε τη Θεία δόξα Του ενώπιον όλων των μαθητών, παρά μόνον ενώπιον τριών εξ’ αυτών;

Πρώτον, διότι Αυτός ο ίδιος έδωσε τον Νόμο δια στόματος Μωυσή: επί στόματος δύο μαρτύρων και επί στόματος τριών μαρτύρων, στήσεται παν ρήμα (Δευτερονόμιον 19,15).

Επομένως, τρείς μάρτυρες ήταν αρκετοί.

Αυτοί οι τρείς μάρτυρες αντιπροσωπεύουν τις τρείς μεγάλες αρετές.

Ο Πέτρος – την Πίστη, διότι αυτός ήταν ο πρώτος που ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό, ως Υιό του Θεού, ο Ιάκωβος – την Ελπίδα, διότι αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος με πίστη στην επαγγελία του Χριστού, έδωσε τη ζωή του για τον Κύριο και ο πρώτος που δολοφονήθηκε από τους Ιουδαίους, ο Ιωάννης την Αγάπη, διότι ανέπεσε επί το στήθος του Κυρίου και παρέμεινε μέχρι τέλους κάτω από τον Σταυρό Του. …

Γιατί μεταμορφώθηκε ο Κύριός μας σ’ ένα όρος και όχι σε μια πεδιάδα; Για να μας διδάξει δύο αρετές : τη φιλοπονία και τη θεοφροσύνη, καθότι η ανάβαση στα ύψη απαιτεί κόπο και, επιπλέον, τα ύψη καθ’ αυτά αντιπροσωπεύουν την ανύψωση της διανοίας μας στα του Θεού.

Γιατί μεταμορφώθη νύχτα ο Κύριός μας ; Διότι η νύχτα είναι πιο κατάλληλη απ’ ότι η ημέρα , για προσευχή και ένθεες σκέψεις, η νύχτα δε με το σκοτάδι της κρύβει όλη την ομορφιά της γης και αποκαλύπτει την ομορφιά του έναστρου στερεώματος του ουρανού.

Γιατί εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας ; Για να εκμηδενίσουν την Ιουδαϊκή πλάνη, ότι τάχα ο Χριστός ήταν ένας εκ των προφητών- ο Ηλίας ή ο Ιερεμίας ή κάποιος άλλος.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος εμφανίστηκε ως Βασιλεύς υπεράνω των προφητών, αυτός είναι επίσης ο λόγος που ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανίστηκαν ως διάκονοι Αυτού.

Μέχρι τότε ο Κύριός μας είχε εκδηλώσει πολλάκις τη Θεία δύναμή Του στους μαθητές Αυτού, όμως , στο όρος Θαβώρ εκδήλωσε τη Θεία φύση Του.

Αυτή η όραση της Θεότητας Του όπως και η ακοή της ουρανίου μαρτυρίας, βεβαιούσης ότι Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, πρέπει να ενίσχυσαν τους μαθητές τις ημέρες του Πάθους του Κυρίου – εδραιώνοντας μέσα τους μια ακράδαντη πίστη σ’ Αυτόν και στην τελική νίκη Του.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς – Ο Πρόλογος της Αχρίδος (Αύγουστος)

Related Posts

Socials