Η άσκηση στη ζωή μας

Share

Πρέπει να γνωρίζεις, ότι χωρίς κόπο σωματικό, δεν πλησιάζεται ο Θεός. Όλοι οι Πατέρες κοπίασαν πολύ, για να κατοικήσει μέσα τους το Πνεύμα το Άγιο.

Μόλις το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει στην ψυχή, ο άνθρωπος αποκτάει πραότητα και ειρήνη και φεύγει κάθε σκέψη ακολασίας.

Μην νομίσεις, ότι μπορείς με την προσευχή να πλησιάσεις τον Θεό, αν προηγουμένως δεν καθαρίσεις την καρδιά σου, από τα πάθη της ατιμίας που την μολύνουν και να γίνει δοχείο καθαρό.

Αγίου Ισαάκ του Σύρου

 

Related Posts