Η γνώση της γαλήνης της ψυχής

Share

Αν θέλεις να αποκτήσεις πραγματική γαλήνη της ψυχής, τότε υποτάξου στο Θεό, ο οποίος εντέλλεται: «Μάθετε απ’ εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχές υμών». (Ματθ,ια΄,29).

Βλέπεις τι πρωτίστως εντέλλεται ο Θεός να μάθουμε: ταπεινοφροσύνη και πραότητα, οι οποίες μόνον αυτές μπορούν να μας γαληνέψουν· η γνώση αυτή όμως δεν αποκτάται αμέσως, ούτε σε μια μέρα ούτε σ’ ένα χρόνο αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα, με τον εξαναγκασμό του εαυτού μας και τη βοήθεια του Θεού.

Όσιος Μακάριος της Όπτινα
Related Posts

Socials