Κάθε εργασία σου πρέπει να γίνεται με ειρήνη

Share

Σκέψου ότι κάθε εργασία σου πρέπει να γίνεται με ειρήνη, γλυκύτητα και χωρίς βία.

Με συντομία, όλη γενικά η άσκησις της ζωής σου πρέπει να γίνεται για να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου και να μη συγχύζεται και στη συνέχεια με την ειρήνη αυτή να εκτελείς όλα σου τα έργα με ειρήνη και πραότητα, όπως έχει γραφεί:

«Τέκνο μου μὲ πραότητα νὰ ἐκτελῇς τὰ ἔργα σου» (Σείρ. 3,17), για να αξιωθείς του μακαρισμού των πράων που λέγει: «Μακάριοι ὅσοι φέρονται μὲ πραότητα στοὺς ἄλλους, διότι αὐτοὶ θὰ κληρονομήσουν τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας» (Ματθ. 5,5).

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Related Posts

Socials