Μέγας Αντώνιος: Να σκεπάζουμε τα αμαρτήματα των άλλων

Share

Για χάρη του ίδιου του δικαίου όμως πρέπει να επαναφέρουμε όσους σφάλλουν και να τους τιμωρούμε αν τύχει, είτε μόνοι μας είτε μέσω άλλων, αλλά δεν πρέπει να οργιζόμαστε, γιατί η οργή ενεργεί σύμφωνα με το πάθος. δεν κρίνει σωστά και δεν βλέπει το δίκαιο.

Εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν δεν πρέπει να θυμώνουμε και αν ακόμη διαπράττουν εγκλήματα άξια τιμωρίας.

Για χάρη του ίδιου του δικαίου όμως πρέπει να επαναφέρουμε όσους σφάλλουν και να τους τιμωρούμε αν τύχει, είτε μόνοι μας είτε μέσω άλλων, αλλά δεν πρέπει να οργιζόμαστε, γιατί η οργή ενεργεί σύμφωνα με το πάθος. δεν κρίνει σωστά και δεν βλέπει το δίκαιο.

Γι’ αυτό ούτε κι εκείνους που δείχνουν υπερβολική ευσπλαχνία προς όσους σφάλλουν πρέπει να τους παραδεχόμαστε. αλλά οι κακοί πρέπει να τιμωρούνται για το καλό και τη δικαιοσύνη και όχι σύμφωνα με το πάθος μας, της οργής.

Άγιος Αντώνιος

Related Posts

Socials