Μέγας Αντώνιος: Ο λόγος στον άνθρωπο

Share

Τίποτε δεν είναι πιο πολύτιμο στον άνθρωπο, όσο ο λόγος.

Ο λόγος είναι τόσο δυνατός, ώστε με το λόγο και την ευχαριστία μας λατρεύουμε τον Θεό, ενώ με τον άχρηστο και δυσφημιστικό λόγο προκαλούμε την καταδίκη της ψυχής μας.

Είναι αναίσθητος ο άνθρωπος που κατηγορεί τη γέννησή του ή κάτι άλλο για τις αμαρτίες του, αφού με την ελεύθερη θέλησή του μεταχειρίζεται λόγο ή έργο πονηρό.

Μέγας Αντώνιος

Related Posts

Socials