Μέγας Αντώνιος: Ο νους, δωρεά του Θεού

Share

Ο θεοφιλής λοιπόν νούς είναι ευεργέτης και σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου.

Ο νούς δεν είναι ψυχή αλλά δωρεά του Θεού που σώζει τη ψυχή και προηγείται και την συμβουλεύει – δηλαδή ο νούς που είναι ευάρεστος στο Θεό.

Τη συμβουλεύει λοιπόν, τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά να τα καταφρονήσει και να ερωτευθεί τα αιώνια και άφθαρτα και άυλα αγαθά.

Και ενώ θα ζει με το σώμα στη γη, να κατανοεί με το νού και να θεωρεί όλα τα ουράνια και τα σχετικά με το Θεό.

Ο θεοφιλής λοιπόν νούς είναι ευεργέτης και σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου.

Μέγας Αντώνιος

Related Posts

Socials