Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή

Share

Ὅταν ἀγαπᾶμε, νομίζουμε ὅτι, προσφέρουμε στούς ἄλλους, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προσφέρουμε πρῶτα στόν ἑαυτό μας!

Ἡ ἀγάπη χρειάζεται θυσίες!

Νά θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, πού στήν πραγματικότητα εἶναι τοῦ Θεοῦ!

Μήν σέ νοιάζει ποτέ ἄν σέ ἀγαποῦν. Σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν νά τούς ἀγαπήσουν καί γι’ αὐτό ἀποτυγχάνουν!

Τό σωστό εἶναι, νά μήν ἐνδιαφέρεσαι ἄν σέ ἀγαποῦν, ἀλλά ἄν, ἐσύ (!!) ἀγαπᾶς τόν Χριστό καί τούς ἀνθρώπους!

Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή!

Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

Related Posts

Socials