Να μη διστάζετε

Share

Νά μή διστάζετε,
νά μήν ντρέπεστε ότι κι άν κάνατε.

Τήν πιό μεγάλη άμαρτία έχει τήν έξουσία ό πνευματικός άπ’ τόν ίδιο τό Δεσπότη Χριστό καί τούς Άποστόλους,
μέ τό πετραχηλάκι του νά τή συγχωρήσει…

Νά μή γνωστοποιεί ό πιστός στούς άνθρώπους τήν έξομολόγησή του, ή τή ζωή του,
ή τήν πνευματική του έργασία.

Όλα νά γίνονται έν κρυπτώ καί κατόπιν συμβουλής τού πνευματικού.
Ότι συγχωρεί ό πνευματικός συγχωρεί ταυτόχρονα κι ό Θεός στόν Ούρανό, ότι δέν συγχωρήσει μένει άσυγχώρητο.

Χωρίς τήν ψυχή μας καθαρή δέν έχουμε κανέ να όφειλος άπό τή Θεία Κοινωνία.

Όσιος Ίάκωβος Τσαλίκης

Related Posts

Socials