Ο αγώνας εναντίον της αμαρτίας

Share

Δύσκολος είναι, το αναγνωρίζω, ο αγώνας ενάντιον αυτού του εχθρού· είναι όμως απαραίτητος. Πολλοί κάνουν πολέμους και νικούν άλλους ανθρώπους· είναι όμως αιχμάλωτοι και δούλοι στα πάθη τους. Δεν υπάρχει πιο ενδοξη νίκη από τη νίκη πάνω στον εαυτό μας. Βραβείο χωρίς νίκη δεν υπάρχει. Και νίκη χωρίς αγώνα δεν υπάρχει.

Αδελφέ μου, ας καταπιαστούμε μ’ αυτόν τον αγώνα, για να κερδίσουμε με τη βοήθεια του Χριστού τη νίκη, να πάρουμε απ’ Αυτόν το στεφάνι της αρετή”ς και να θριαμβεύσουμε αιώνια στη Βασιλειά Του.

Ας διατυπώσουμε τώρα μερικές σκέψεις, που δίνουν βοήθεια και ενίσχυση στον αγώνα:

 • Ν’ ακούς και να προσπαθείς να κατανοείς το λόγο του Θεού. Εκεί μας αποκαλύπτονται η αμαρτία και η αρετή, ώστε ν’ αποφεύγουμε την πρώτη και να επιδιώκουμε τη δεύτερη: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς ελέγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος η ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργον αγαθόν εξηρτισμένος» (Β΄ Τιμ. 3, 16-17). Ο λόγος του Θεού είναι η «μάχαιρα του Πνεύματος» (Εφεσ. 6, 17), με την οποία σφαγιάζεται ο εχθρός της ψυχής.
 • Ο Θεός βρίσκεται παντού. Όπου κι’ αν βρεθούμε, είναι δίπλα μας. Ο,τι κι’ αν κάνουμε, γίνεται μπροστά Του.
 •  Πως λοιπόν θ’ αμαρτάνουμε και θα καταπατούμε το άγιο θέλημά Του μπροστά στα ματιά Του;
 • Ντρέπεσαι, αλλά και φοβάσαι να φερθείς με ασέβεια μπροστά στο βασιλιά ή και στον παραμικρό εκπρόσωπο της κοσμικής εξουσίας. Πόσο πιο πολύ πρέπει να αισθάνεσαι το ίδιο μπροστά στο Θεό; Μην ξεχνάς ότι κάθε αμαρτία είναι ασέβεια και παρανομία ενώπιόν Του.
 • Να θυμάσαι τα τέλη σου, το θάνατο, την Κρίση του Χριστού, τον άδη, τη Βασίλεια των Ουρανών. Αυτό θα σε απομακρύνει από την αμαρτία. «Εν πάσι τοις λόγοις σου», λέει ο Σειράχ, «μιμνήσκου τα έσχατά σου και…ουχ αμαρτήσεις» (Σοφ.Σειρ. 7, 36).
 •  Ν’ απομακρύνεσαι από συνθήκες που ξέρεις ότι παρασύρουν στην αμαρτία, όπως λ.χ. συμπόσια, διασκεδάσεις, κακές και άπρεπες συζητήσεις. «Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι (συναναστροφές) κακαί» (Α΄ Κορ. 15, 33).
 • Να συγκρατείς στη σκέψη και στη μνήμη σου ότι είναι δυνατόν να πεθάνει ο άνθρωπος την ώρα της αμαρτίας, κι’ έτσι να χαθεί αιώνια. Ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, καταδίωκε τους Ισραηλίτες θέλοντας να τους ξαναγυρίσει στη σκλαβιά· και πάνω σ’ αυτό το παράνομο έργο του πέθανε (Έξοδ, 14, 27-28). Και ο Αβεσσαλώμ, ο γιός του Δαβίδ, ζητούσε να σκοτώσει τον άγιο πατέρα του, και πέθανε πάνω σ’ αυτό του το εγχείρημα (Β΄ Βασ. 18, 14).
 • Το ίδιο συμβαίνει και τώρα: Βλέπουμε πως οι άσωτοι και οι μοιχοί χτυπιούνται από το θάνατο πολλές φορές πάνω στο αισχρό τους έργο, οι βλάσφημοι στη βλασφημία τους, οι κλέφτες και οι άρπαγες στην αρπαγή τους και οι άλλοι παράνομοι στην παρανομία τους.
 • Δηλαδή η δίκαιη κρίση του Θεού χτυπάει τους αμαρτωλούς, για να φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε.
 • Συλλογίσου πως ο Χριστός βασανίστηκε και πέθανε για τις αμαρτίες σου. «Αυτός δε ετραυματίσθη διά τας αμαρτίας ημών και μεμαλάκισται (ταλαιπωρήθηκε) διά τας ανομίας ημών» (Ησ. 53, 5). Κι’ εσύ, ο χριστιανός, να κάνεις αυτό για το οποίο ο Κύριος ήπιε το πικρό ποτήρι των Παθών, κι’ έτσι να ξανασταυρώνεις τον Υιό του Θεού; (Εβρ. 6,6).
 • Ας μην κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τι μας προστάζει ο λόγος του Θεού. Έτσι δεν θα επηρρεαζόμαστε από πειρασμούς του κόσμου. «Ειρήνη πολλή τοις αγαπώσι τον νόμον σου, και ουκ εστιν αυτοίς σκάνδαλον» (Ψαλμ. 118, 165). Αγάπα το νόμο του Θεού, και δεν θα σε βλάψουν οι πειρασμοί της κοινωνίας.
 • Οι προσπάθειές μας και οι αγώνες μας εναντίον της αμαρτίας δεν είναι αποτελεσματικοί χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Χρειάζεται λοιπόν συνδυασμός αγώνα και προσευχής, για να μας βοηθήσει ο Κύριος σ’ αυτή τη σοβαρή υπόθεση. Ο Θεός τους επιμελείς βοηθάει, τους αγωνιστές ενισχύει, τους νικητές στεφανώνει.

Αδελφέ μου! Βλέπεις τους εχθρούς της ψυχής μας, που θέλουν να μας καταστρέψουν όχι προσωρινά, αλλά αιώνια. Βλέπεις και τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα μας εναντίον τους. Ας πάρουμε λοιπόν θέση – «στώμεν καλώς» – και ας εξοπλιστούμε με τη δύναμη του Παντοδύναμου Ιησού Χριστού. Ποτέ δεν θα τους επιτρέψουμε να μας καταβάλουν. Κι’ έτσι θα λάβουμε το στεφάνι της νίκης από τον αγωνοθέτη Ιησού.

Κύριε Ιησού, νικητή του θανάτου και του άδη,

Βοήθησέ μας· χωρίς Εσένα δεν μπορούμε τίποτα, μ’ Εσένα τα πάντα!…

Τέλος και τω Θεώ δόξα!

Άγιος Τύχων Επίσκοπος Ζαντόνκ

Related Posts

Socials