Οι κόλακες βλέπουν μόνο το συμφέρον τους

Share

Τους ανθρώπους της εξουσίας και του πλούτου συνήθως πλαισιώνουν διάφοροι κόλακες.

Οι επιτήδειοι αυτοί προσπαθούν να αποκομίσουν οφέλη και να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.

Είναι ωφέλιμο να γνωρίζουμε το χαρακτήρα των κολάκων και να ελέγχουμε τη δραστηριότητά τους.

Ο κόλακας είναι άνθρωπος διεφθαρμένος, χαμερπής και ασήμαντος. Χαϊδεύει τους ασθενείς χαρακτήρες με απατηλά λόγια.

Εμφανίζεται ως πιστός φίλος. Το στόμα του μιλάει για σφοδρή αγάπη, ενώ η καρδιά του είναι γεμάτη μίσος.

Επαινεί τα αξιοκατάκριτα έργα του κολακευόμενου, ενώ κατηγορεί τα άξια επαίνου έργα των ενάρετων. Δεν ανέχεται την αλήθεια των πραγμάτων.

Ο κόλακας μακαρίζει αυτούς που ζούνε με πολυτέλεια και θαυμάζει εκείνους που σπαταλούν τον πλούτο τους σε ασωτίες.
Επαινεί τη φρόνησή τους και εγκωμιάζει τα έργα τους.

Αρετή ονομάζει την έλλειψη εγκράτειας, ενώ την χειρότερη μωρία την ονομάζει επιστήμη και σοφία.

Επαινεί τον ανάξιο άντρα για τη φτώχεια του. Θαυμάζει πρόσωπα για δική του ωφέλεια και εξουθενώνει τα πρόσωπα που είναι άξια θαυμασμού.

Οι κόλακες εξαπατούν τις καρδιές των αθώων με τη φτηνή ηθικολογία και όλα όσα κάνουν, έχουν στόχο να τους κατακυριέψουν.
Ειναι πονηρότεροι από την αλεπού και πιο φρικτοί από΄τα κοράκια, γιατί με την πονηριά και την απάτη διαφθείρουν τις ψυχές των ανόητων.

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Related Posts

Socials