Οι βαθμοί της ταπεινοφροσύνης

Share

Τρεις είναι οι βαθμοί της ταπεινοφροσύνης:

ο πρώτος, να υποτάσσεσαι στους ανωτέρους σου και να μη φέρεσαι με υψηλοφροσύνη στους ίσους σου· ο δεύτερος, να υποτάσσεσαι στους ίσους σου και να μη φέρεσαι με υψηλοφροσύνη στους κατωτέρους σου· και ο τρίτος, να υποτάσσεσαι στους κατωτέρους σου, θεωρώντας τον εαυτό σου ίσο με τα ζώα και ανάξιο να συναναστρέφεται ανθρώπους.

Ο όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα

Related Posts

Socials