Ποιος είναι ελεύθερος;

Share

Ελεύθερος είναι όποιος δεν σκλαβώνεται στις ηδονές αλλά κυριαρχεί με φρόνηση και εγκράτεια πάνω στο σώμα του και αρκείται με μεγάλη ευχαριστία σε ό,τι του δίνει ο Θεός έστω και αν είναι πολύ λίγα.

Γιατί όταν βρεθούν σύμφωνοι ο νους που αγαπά το Θεό και η ψυχή τότε ειρηνεύει όλο το σώμα ακόμη και χωρίς να το θέλει.

Όταν η ψυχή θέλει τότε κάθε αμαρτωλή σωματική κίνηση σβήνεται.

Εκείνοι που είναι γεμάτοι από κακία και μεθούν από την άγνοια δεν γνωρίζουν το Θεό. Η ψυχή τους είναι ζαλισμένη και δεν έχουν ξεκάθαρο μυαλό.

Το Θεό μπορεί να Τον εννοήσει κανείς. Και ναι μεν δεν είναι ορατός είναι όμως φανερότατος μέσα στα ορατά όπως ακριβώς η ψυχή μέσα στο σώμα μας. Και αν σώμα χωρίς ψυχή είναι αδύνατο να υπάρξει έτσι και όλα τα όντα και βλεπόμενα είναι αδύνατο να υπάρχουν χωρίς το Δημιουργό Θεό.

Μέγας Αντώνιος

Related Posts

Socials