Προσευχή προς τον Θεάνθρωπο από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο

Share

Χριστέ, «ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον», πού γιά χάρη μου στάθηκες γυμνός μπροστά στόν Πιλάτο, ντύσε με μέ τή Χάρη Σου πού ἐνδυνάμωσε τούς Ἁγίους καί κατανίκησαν αὐτό τόν κόσμο τῆς διαμάχης.

Εἴθε ἡ Θεότητά σου, Κύριε, νά εὐαρεστηθεῖ μαζί μου καί νά μέ ὁδηγήσει πέρα ἀπό τόν κόσμο, ὥστε νά εἶμαι μαζί Σου.  Ὤ Χριστέ, πού τά πολυόμματα Χερουβείμ εἶναι ἀδύνατο νά ἀντικρίσουν τή δόξα τῆς ὄψης Σου, καί ἀπό ἀγάπη δέχθηκες καταπρόσωπο τόν ἐμπτυσμό, ἀφαίρεσε τήν αἰσχύνη ἀπό τό πρόσωπό μου καί χάρισέ μου ἕνα καθάριο πρόσωπο ἐνώπιόν Σου τόν καιρό τῆς προσευχῆς.

 

Related Posts

Socials