Τι είμαστε εμείς για τον Χριστό

Share

Ο Χριστός είναι η Κεφαλή, εμείς το σώμα…

Αυτός είναι το Θεμέλιο, εμείς η οικοδομή.

Αυτός η Κληματαριά, εμείς τα κλήματα.

Αυτός ο Νυμφίος, εμείς η νύμφη.

Αυτός ο Ποιμένας, εμείς τα πρόβατα.

Αυτός η Οδός, εμείς οι οδοιπόροι.

Είμαστε και ναός εμείς, και Αυτός ο Ένοικος.

Αυτός είναι ο Πρωτότοκος και εμείς οι αδελφοί.

Αυτός ο Κληρονόμος, εμείς οι συγκληρονόμοι.

Αυτός η Ζωή, εμείς οι ζωοποιούμενοι.

Αυτός η Ανάσταση, εμείς οι ανασταινόμενοι.

Αυτός το Φως, εμείς οι φωτιζόμενοι.

Όλα αυτά φανερώνουν ένωση

και δεν επιτρέπουν κανένα κενό,

Ούτε το παραμικρό, ανάμεσα σε μας και σ΄Εκείνον.

Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

Related Posts

Socials