Το καλό παραμένει πάντα καλό

Share

Το καλό παραμένει πάντα καλό έστω κι αν κανείς δεν το επαινεί.

Το κακό παραμένει κακό έστω κι αν κανείς δεν το κατηγορεί.

Αν όλοι οι άνθρωποι σε επαινούν, τίποτε δεν θ’ αποκτήσεις.

Αν κανείς δεν σε επαινέσει, τίποτε δεν θα στερηθείς. Δεν κάνεις το καλό για τους ανθρώπους, μα για τον Θεό.

Σου αρκεί λοιπόν του Θεού η αμοιβή.

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ

Related Posts

Socials