Μνήμη της Oσίας Μακρίνας | 19 Ιουλίου

Share

Σήμερα, 19 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Οσίου Δίου, που καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Θεοδοσίου.

Απέκτησε βαθιά θεολογική μόρφωση και καταξιώθηκε με σπουδαία φήμη για την αρετή και τη σοφία του. Χειροτονήθηκε ιερέας στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διέπρεψε για το μεγάλο κοινωνικό του έργο και τελείωσε το βίο του ειρηνικά.

Σήμερα, επίσης, τιμούμε τη μνήμη της οσίας Μακρίνας, κόρης των αγίων Βασιλείου και Εμμελείας και αδελφής των, επίσης Αγίων της Εκκλησίας, Βασιλείου του Μεγάλου, Ναυκρατίου, Πέτρου Σεβαστείας και Γρηγορίου Νύσσης.

Ο βίος της Αγίας Μακρίνας είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η οικογένεια, όταν πορεύεται στο δρόμο του Χριστού, είναι όντως «κατ’ οίκον εκκλησία» και ότι τα μέλη της, μέσω της προσευχής, της αμοιβαίας αγάπης και αλληλοϋποστήριξης, οδηγούνται αρμονικά στην αγνότητα και στη Βασιλεία του Θεού.

Η Οσία Μακρίνα, ως μεγαλύτερη στην ηλικία, αφού βοήθησε στην ανατροφή των αδελφών της, ακολούθησε, μαζί με τη μητέρα της, το μοναστικό βίο, ασκούμενη σε γυναικεία μονή στον Πόντο, πλησίον του Ίρη ποταμού. Όπως ιστορείται στο βίο της, που συνέγραψε ο αδελφός της Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της με ακράδαντη πίστη, βαθιά προσευχή, αυστηρή άσκηση και θεάρεστα έργα φιλανθρωπίας.

Κοιμήθηκε ειρηνικά στον τόπο της μετανοίας της, αποκτώντας μεγάλη παρρησία στο θρόνο του Θεού.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials