Μνήμη των Αγίων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκεντος και Ανδρονίκου | 30 Ιουλίου

Share

Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη πέντε αγίων των αποστολικών χρόνων, που ανήκαν στον ευρύτερο κύκλο των εβδομήντα μαθητών του Κυρίου.

Τα ονόματα τους είναι: Σίλας, που σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων ήταν ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος φυλακίστηκε μαζί του στους Φιλίππους της Μακεδονίας και έγινε επίσκοπος Κορίνθου. Σιλουανός, επίσης συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου, που έγινε επίσκοπος Θεσσαλονίκης και υπέστη πολλά βάσανα για τη διάδοση του ιερού Ευαγγελίου, αφού οι Θεσσαλονικείς, επηρεασμένοι από την ελληνική φιλοσοφία, αντιμετώπιζαν ορθολογιστικά το κήρυγμα του Χριστού. Κρήσκης, που σύμφωνα με τη Β΄ προς Τιμόθεον Επιστολή, πορεύθηκε στη Γαλατία, δηλαδή τη σημερινή Γαλλία, και έγινε επίσκοπος Καρχηδονίας. Ανδρόνικος, που βοήθησε τον απόστολο των εθνών κατά την περιοδεία του στη Ρώμη, και Επαινετός, ο οποίος δίδαξε στα μέρη της Βορείου Αφρικής και έγινε επίσκοπος Καρθαγένης.

Οι μαθητές αυτοί, εφαρμόζοντας την εντολή του αναστημένου Ιησού Χριστού «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», είχαν το ίδιο ιεραποστολικό έργο με τους δώδεκα Αποστόλους. Εντούτοις, διακρίνονται από εκείνους στο ό,τι οι δεύτεροι αποτελούσαν το στενό πυρήνα των μαθητών, που συμβόλιζε της δώδεκα φυλές του Ισραήλ.

Οι Απόστολοι είναι οι στύλοι της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, πάνω στους οποίους στηρίχθηκε το οικοδόμημα της παρακαταθήκης του Πανάγιου Τριαδικού Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials