Μνήμη του Αγίου Αγάβου, εκ των Ο΄ Αποστόλων | 8 Απριλίου

Share

Σήμερα η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εκ των Ο΄ Αποστόλων Αγάβου, Ασυγκρίτου επισκόπου Υρκανίας, Ερμού επισκόπου Δαλματίας και Φλέγοντος επισκόπου Μαραθώνος.

Ο Απόστολος Άγαβος, ο Προφήτης, είναι γνωστός από τις Πράξεις των Αποστόλων. Προφήτευσε περί της συλλήψεως του Αποστόλου Παύλου, του οποίου πήρε τη ζώνη και αφού έδεσε με αυτήν τα χέρια και τα πόδια του, είπε τα εξής προφητικά λόγια: «Αὐτὰ λέγει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸν ἄνδρα στὸν ὁποῖο ἀνήκει αὐτὴ ἡ ζώνη θὰ τὸν δέσουν στὰ Ἱεροσόλυμα οἱ Ἰουδαῖοι, ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα ἐγὼ δεμένος καὶ θὰ τὸν παραδώσουν στὰ χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν Ρωμαίων». Ο ίδιος προφήτευσε και περί του μεγάλου λιμού στην Ιερουσαλήμ. Αργότερα ο Απόστολος Άγαβος κήρυξε το Ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη και κοιμήθηκε ειρηνικά.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials