Μνήμη του Αγίου Ανδρέα του στρατηλάτη | 19 Αυγούστου

Share

Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα του στρατηλάτη και των 2.593 Χριστιανών που μαρτύρησαν μαζί του.

Ο απόστολος Παύλος μίλησε για νέφος μαρτύρων κατά την εποχή του, και είναι ασφαλώς πολύ περισσότεροι στη συνέχεια, αφού ο αριθμός αυτών που θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού, μόνο κατά τους τρεις πρώτους αιώνες μ.Χ., υπολογίζονται σε έντεκα εκατομμύρια. Συνεπώς, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι στα ημερολόγιά μας συναντούμε συχνά μνήμες δεκάδων, εκατοντάδων, χιλιάδων και μυριάδων μαρτύρων.

Ο Άγιος Ανδρέας έζησε περί τα τέλη του 3ου αιώνα και υπηρετούσε ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, κάτω από τις διαταγές του αρχιστράτηγου Αντίοχου. Επικεφαλής μικρού σώματος στρατού, μετά από θερμή προσευχή, κατόρθωσε να νικήσει τον πολυάριθμο περσικό στρατό, γεγονός που εκτιμήθηκε από τον Αντίοχο.

Ωστόσο, η στάση του τελευταίου έγινε εχθρική, όταν πληροφορήθηκε ότι ο Ανδρέας προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη τους στρατιώτες του. Τότε ο Αντίοχος προσπάθησε με τη βία να τους μεταπείσει να επιστρέψουν στην πίστη των ειδώλων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μη αντέχοντας αυτή την εξέλιξη, διέταξε τότε τη σύλληψη και θανάτωση τόσο του Αγίου, όσο και του πλήθους των στρατιωτών του.

Οι άγιοι άνθρωποι της Ορθοδόξου Πίστεως είναι η πνευματική δροσιά της παρουσίας του αληθινού Τριαδικού Θεού μέσα στο μάταιο τούτο βίο με τις ποικίλες προκλήσεις, στενοχωρίες και δοκιμασίες, που αναπάντεχα τείνουν να αποπροσανατολίσουν τον άνθρωπο. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που ζουν εν τω κρυπτώ την απόδειξη ότι η Βασιλεία του Θεού ευρίσκεται εντός του ανθρώπου και εξακτινώνεται ως θαύμα στην οικουμένη.

Ιδιαίτερα μέσα στην παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας του Κόβιτ-19, επικαλούμαστε τις πρεσβείες των Αγίων μας για όλους τους εν ασθενεία και δοκιμασία, τους ιατρούς, νοσηλευτές και όλους εκείνους τους ειδικούς επιστήμονες που συμβάλλουν, με σύνεση και γνώση, στην εξεύρεση αντίδοτων για την αναχαίτιση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού, είτε με εμβόλια είτε με φάρμακα.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials