Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κλήμεντος, Επισκόπου Ρώμης | 24 Νοεμβρίου

Share

Σήμερα, 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, εορτάζεται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Κλήμεντος, Επισκόπου Ρώμης.

Ο Άγιος Κλήμης Ρώμης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους λεγόμενους «Αποστολικούς Πατέρες» της Εκκλησίας. Τους ανθρώπους, δηλαδή, που υπήρξαν αυτήκοοι μάρτυρες του κηρύγματος των μαθητών του Χριστού και αποτελούν, μετά απ’ αυτούς, τους πρώτους συνεχιστές της αποστολικής διαδοχής.

Ο Κλήμης, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Ρώμης, σπούδασε όλες τις επιστήμες και ήταν άριστος γνώστης της ελληνικής παιδείας.  Η γνωριμία του με τον Απόστολο Πέτρο έγινε αφορμή να ασπασθεί το Χριστιανισμό, να εισέλθει στην Εκκλησία και να αφοσιωθεί ολόψυχα στη διάδοση του ιερού Ευαγγελίου.

Από τη γραφίδα του προήλθαν πολλά συγγράμματα, τα οποία αποτελούν θησαυρό για την εκκλησιαστική γραμματεία. Το 92 μ.Χ. ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης, τον οποίο λάμπρυνε με το ήθος και την ιεραποστολική του δράση. Επί βασιλείας τού Δομετιανού, όταν ήδη είχαν ξεσπάσει οι διωγμοί κατά των Χριστιανών, εξορίστηκε στη Χερσώνα, όπου και μαρτύρησε αφού με άγκυρα δεμένη στο λαιμό, τον βασάνισαν και τον έριξαν στη θάλασσα.

Το μαρτύριο σε κάθε εποχή είναι μια πορεία μοναδική στη ζωή των Χριστιανών. Η συνείδηση των πιστών εκφράζεται μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας, όπως φαίνεται ανάγλυφα στους ακόλουθους ύμνους τιμής και δεήσεως.

«Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, τὸν ἐχθρὸν (το διάβολο) ἐτροπώσαντο, καὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων κατῄσχυναν (κατεντρόπιασαν), καθωπλισάμενοι τοῦ Σταυροῦ τὴν δύναμιν· διὸ καὶ σὺν Ἀγγέλοις ἀνυμνοῦντες κραυγάζουσι τὸν ἐπινίκιον ὕμνον, δοξολογοῦντές σε, Χριστέ, δι’ αὐτῶν σε δυσωποῦμεν· Σῶσον ἡμᾶς».

Επίσης, ένας προσφιλής ύμνος από το Μυστήριο της Χειροτονίας των κληρικών μας, καθώς και του Μυστηρίου του Γάμου: «Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες, καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

Εμείς έχουμε παράδειγμα και τεκμήριο τους μάρτυρες της Εκκλησίας, ώστε να διατηρούμε αντοχές στο καθημερινό μαρτύριο της συνειδήσεως.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials