Μνήμη του Οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη | 26 Ιουνίου

Share

Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη, επισκόπου Γοτθίας, που έζησε στα χρόνια της εικονομαχίας και υπερασπίστηκε με σθένος την Ορθόδοξη διδασκαλία. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη του Οσίου Δαυίδ από τη Θεσσαλονίκη, τη Βυζαντινή συμπρωτεύουσα.

Ο Όσιος Δαυίδ, προς τιμή του οποίου υπάρχει αξιόλογος βυζαντινός ναός στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Α΄ (527-565). Το Ιερό του λείψανο βρίσκεται στην ιερά μονή Αγίας Θεοδώρας, επί της οδού Ερμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από τη νεανική του ηλικία ο Όσιος Δαυίδ, ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού καλλιεργώντας τις αρετές εν Αγίω Πνεύματι και την εν γένει διδασκαλία του ιερού Ευαγγελίου, ασκούσε παράλληλα το έργο της διδασκαλίας της Αγίας Ορθοδόξου Παραδόσεως και της φιλανθρωπίας με σεβασμό και διάκριση προς τον κάθε άνθρωπο.

Στη συνέχεια, αφού άσκησε πνευματικά τον εαυτό του με αυταπάρνηση παραδειγματική, εμφορούμενος από τις πνευματικές πηγές της ζωής της Εκκλησίας, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, έζησε ως αναχωρητής, περνώντας το βίο του με άσκηση, απόλυτη εγκράτεια και προσευχή, πάνω σε ένα δένδρο για τρία χρόνια και έπειτα σε ταπεινό κελί, σε ερημική περιοχή της πατρίδας του.

Η φήμη και η αρετή του προσείλκυσαν πολλούς μαθητές, που ήθελαν με ταπείνωση και συνεχή μετάνοια να ακολουθήσουν το δρόμο του μοναχισμού, υπακούοντας στο «ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω» (Ματθ. 19, 12).

Παράλληλα, με τη βοήθεια του Θεού, αξιώθηκε να θεραπεύει τους ασθενείς που ζητούσαν τη βοήθειά του προτού αναχωρήσει από το μάταιο τούτο κόσμο της φθοράς προς την αιωνιότητα και την αφθαρσία.

Η εορτή του Αγίου Δαυίδ οδηγεί νοερά τη σκέψη μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την καρδιά της Μακεδονίας, που είναι στολισμένη με τους βυζαντινούς ναούς και τα κατάσπαρτα βυζαντινά μνημεία, τα οποία διατηρούνται μέσα στους αιώνες και δηλώνουν το μεγαλείο του παρελθόντος και τη δόξα του Βυζαντίου στο παρόν και το μέλλον.

Ιδιαίτερα σήμερα, εποχή ανατροπής πολλών καθιερωμένων κοινωνικών αντιλήψεων, είναι αναγκαίο να επισημαίνεται ότι το μόνο σταθερό είναι η Σοφία του Θεού, ο Σωτήρας Χριστός, από τον οποίο αντλούμε θάρρος με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και μελετώντας το ιερό Ευαγγέλιο και βιώνοντας το θέλημα του Θεού.

Καθημερινή προσευχή των πιστών η αναφορά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ιδιαίτερα σήμερα που ολοκληρώνεται η εορτή της Πεντηκοστής.

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials