Μνήμη του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος | 30 Μαρτίου

Share

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη της Κλίμακος.

Η εξέχουσα θέση που κατέχει στην Ορθόδοξη Παράδοση ώθησε τους Αγίους πατέρες μας να ορίσουν ως ημέρα τιμής, πέρα από την 30ή Μαρτίου, και την τέταρτη Κυριακή των Νηστειών, δηλ. την Κυριακή που μάς πέρασε, ώστε, μέσα από τους λόγους και ιδίως μέσα από το παράδειγμά του, να ωφελούνται οι πιστοί και να καθοδηγούνται ορθά στον πνευματικό αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης είναι περισσότερο γνωστός ως Ιωάννης της Κλίμακος,  λόγω του ότι συνέγραψε το ονομαστό βιβλίο Κλίμαξ, ένα διαμάντι της ασκητικής πατερικής γραμματείας και ταυτόχρονα λογοτεχνικό αριστούργημα.

Καταγόταν από εύπορη οικογένεια και έλαβε άρτια μόρφωση. Επιθυμώντας να αφιερωθεί στο Χριστό, μόνασε στο Όρος Σινά και σύντομα αναδείχθηκε σε ηγούμενο της εκεί ονομαστής Μονής της Πανσόφου Αγίας Αικατερίνης. Προτίμησε ωστόσο την ησυχία και διέμεινε μέχρι το θάνατό του στην ερημική τοποθεσία τη λεγομένη: του Θολά. Το έργο Κλίμαξ, αποτελεί απάντηση του συγγραφέα προς το μαθητή του Ιωάννη, ηγούμενο της Μονής Ραϊθώ, ο οποίος είχε ζητήσει από τον πνευματικό του πατέρα παραινέσεις για την πορεία του ίδιου αλλά και της αδελφότητας της οποίας ηγείτο.

Το βιβλίο «Κλίμαξ» απαρτίζεται από τριάντα λόγους, οι οποίοι, ως πνευματικά σκαλοπάτια, οδηγούν από τη γη στον ουρανό. Ξεκινώντας από την αποταγή, δηλαδή την απόφαση απάρνησης των εγκοσμίων και την ολοκληρωτική αφιέρωση στο Χριστό, ο ιερός συγγραφέας καταλήγει στην αρετή της αγάπης, την οποία όποιος την κατακτήσει έχει ήδη ενωθεί με το Θεό.

Η Κλίμαξ είναι ένα από τα πιο ψυχωφελή αναγνώσματα και για το λόγο αυτό έχει περιβληθεί με πολλή εκτίμηση από την Εκκλησία. Καλό είναι να τη μελετούμε και, σύμφωνα με τα γραφόμενά της, να πορευόμαστε, των αναλογιών τηρουμένων, πάντα με ταπείνωση, καθοδήγηση από την Εκκλησία και ασφαλώς με τη δέουσα διάκριση.

Η εφαρμογή στη ζωή μας του περιεχόμενου της ευχής του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία επαναλαμβάνεται αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι η ρεαλιστή σύνδεσή μας με το Χριστό και την Εκκλησία.

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνηςταπεινοφροσύνηςὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

ΝαίΚύριε Βασιλεῦδώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματακαὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μουὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνωνΑμήν».

Αγαπητοί, επαναλαμβάνουμε τον εξαιρετικό ύμνο μετάνοιας (Κοντάκιον) και συντριβής που ακούγεται στο Μεγάλο Κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης:

«Ψυχή μου ψυχή μουἀνάστατί καθεύδειςτὸ τέλος ἐγγίζεικαὶ μέλλεις θορυβεῖσθαιἀνάνηψον οὖνἵνα φείσηταί σου Χριστὸς  Θεός πανταχοῦ παρώνκαὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Αυτός είναι ο καθημερινός δρόμος αγώνα και εγρήγορσης του πιστού εξαιρέτως κατά τις ημέρες της Αγίας Τεσσαρακοστής. Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μια μικρογραφία της όλης ζωής του χριστιανού ανθρώπου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts