Το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου | 8 Σεπτεμβρίου

Share

Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Σήμερα γεννάται η δόξα και το κήρυγμα των Προφητών. Με τη γέννησή της η Μαριάμ ανατρέπει την κατάρα της στειρότητας. Η πρώην άγονη χώρα και η πρώην στείρα Άννα τίκτει θαυματουργικά την καρποφόρα γη, τη θεόπαιδα και τροφό της ζωής μας. Τα σπλάχνα της Θεοτόκου δέχονται τον ουράνιο Άρτο, το Λυτρωτή και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

Η εορτή της Γεννήσεως της Παναγίας έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Αν η πρώτη γυναίκα, η Εύα, με την ανυπακοή της, μαζί με τον Αδάμ οδήγησαν την ανθρωπότητα εκτός του Παραδείσου και στο θάνατο, η υπακοή της Παναγίας μας στο θέλημα του Θεού, μάς ανακάλεσε από τη δουλεία και μας οδήγησε στην Ανάσταση της ανθρωπίνης φύσεως στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατά συνέπεια οδήγησε στη σωτηρία ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Οι ενάρετοι Ιωακείμ και Άννα προσεύχονταν καθημερινά να αποκτήσουν ένα παιδί. Ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους και έκανε πραγματικότητα το αίτημά τους: τους αξίωσε να φέρουν στον κόσμο την Υπεραγία Θεοτόκο, τη γυναίκα που έμελλε να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου.

Μαζί με τους δίκαιους Ιωακείμ και Άννα χαίρονται και όλοι οι πιστοί. Και τούτο διότι η Μητέρα της ζωής, καθαρισθείσα δια του Αγίου Πνεύματος από το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο κληρονόμησε από τους γονείς της, με τον Άχραντο τόκο της, έφερε τη χαρά, έλυσε την κατάρα και το σκοτάδι τής αμαρτίας και απάλλαξε από τη φθορά το ανθρώπινο γένος, λυτρώνοντάς το από το θάνατο.

«Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια· σήμερον ἔπνευσαν αὖραι, σωτηρίας προάγγελοι· ἡ τῆς φύσεως ἡμῶν διαλέλυται στείρωσις· ἡ γὰρ στεῖρα μήτηρ δείκνυται, τῆς παρθενευούσης μετὰ τόκον τοῦ κτίσαντος, ἐξ ἧς τὸ ἀλλότριον οἰκειοῦται ὁ φύσει Θεός, καὶ τοῖς πλανηθεῖσι διὰ σαρκὸς σωτηρίαν ἀπεργάζεται, Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος, καὶ λυτρωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (Ἰδιόμελα τῆς Θεοτόκου, Στεφάνου Ἁγιοπολίτου. Ἦχος πλ. β’).

Αυτή τη λύτρωση ευχόμαστε να απολαύσει και το πολύπαθο νησί μας, σε συνθήκες ελευθερίας και ειρήνης, που σε κάθε περιοχή τιμά το γενέθλιο της Θεοτόκου, με κορυφή την πανηγυρίζουσα Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου.

Η σκέψη σήμερα φτερουγίζει στις κατεχόμενες εκκλησίες μας στον Τράχωνα, το Γερόλακκο, το Τραχώνι της Κυθρέας, τα Γέναγρα και σε όλους τους ναούς μας όπου τιμάται ιδιαίτερα το Γενέσιον της Θεοτόκου.

Προσευχή μας η Παναγία μας να μας θωρακίζει, μαζί με τη συμμετοχή μας στα Άχραντα Μυστήρια, τη μετάληψη του Αναστημένου Σώματος και Αίματος του Υιού της και Θεού μας, από θλίψεις και ασθένειες, συμβουλευόμενοι, με σύνεση και νου, των επιστημόνων μας ιατρών.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Related Posts

Socials