ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Βιωματικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσικοθεραπείας δια της Βυζαντινής Μουσικής για παιδιά με ειδικές ικανότητες (άνω των 15 ετών)

Socials