ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για τους Έλληνες αλλά και για όλους τους ορθόδοξους η αγιογραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη και την παράδοση. Η ζωγραφική απεικόνιση αγίων ή θρησκευτικών σκηνών από τα συναξάρια και τους βίους των Αγίων που εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου, τότε που ο Αυτοκράτορας ήταν και Δεσπότης, σήμερα όλο και περισσότερο κερδίζει το ενδιαφέρον και την αγάπη ανθρώπων διαφόρων ηλικιών.

Υπεύθυνος δράσης: Πρεσβ. Μαρία Μηνά – Λινού

Socials