10 πρακτικές συμβουλές για να συγχωρούμε τους άλλους!

Share

1) Ας σκεφτούμε ότι στο κάτω-κάτω της γραφής δε ζημιωθήκαμε και τόσο σοβαρά!

2) Να λογαριάζουμε όλα τα καλά που μας έχουν γίνει ακόμη κι απ’ το πρόσωπο που μας έβλαψε!

3) Ας απαριθμήσουμε τα ελέη και τις ευλογίες που απολαμβάνουμε απ’ τον Θεό που δεν αξίζουμε!

4) Να ευχαριστούμε τον Θεό για τη συγχώρεση που προσφέρει σε μας!

5) Να προσευχόμαστε θερμά για εκείνον που μας φέρθηκε άσχημα!

6) Να αναζητούμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε εκείνον που μας έβλαψε!

7) Να τον δικαιολογούμε με την σκέψη ότι κι αυτός είναι θύμα του πονηρού!

8) Όταν θυμόμαστε αυτό που έκανε σε βάρος μας να το αντιπαρερχόμαστε και με τις ενθυμήσεις δικών μας λαθών ή παραλείψεων σ’ αυτόν ή και σε άλλους!

9) Αν το κακό που μας έγινε είναι ιδιαίτερα μεγάλο, ας προσπαθήσουμε να το ξεχάσουμε σκεπτόμενοι άλλα ευχάριστα πράγματα, πριν κοιμηθούμε το βράδυ!

10) Να επαναλαμβάνουμε αργά και προσεκτικά τη φράση της προσευχής του Κυρίου: «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτας ημών».

Related Posts

Socials