Ιερός Χρυσόστομος: Η Αγία Γραφή, ισχυρότερη από τα θαύματα

Share

Όπως δεν είναι δυνατόν ποτέ, κανένας άνθρωπος να ζήσει χωρίς καρδιά, έτσι  δεν είναι δυνατόν ποτέ, κανένας άνθρωπος και με κανένα τρόπο να σωθεί,  χωρίς τη γνώση της Αγίας Γραφής και την τήρηση των δογμάτων αυτής, με ευγνωμοσύνη και ανδρεία.

Όλα τα κακά συμβαίνουν διότι δεν προσέχουμε στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής, αυτό έχει καταστρέψει τα πάντα.

Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο, από τα λόγια της Αγίας Γραφής. Είναι ισχυρότερα και από τα θαύματα. Όταν έκανε θαύματα ο Χριστός ο κόσμος αντέλεγε, όταν τους ανέφερε λόγια από τις Γραφές σιωπούσαν και δεν μπορούσαν σε τίποτα να απαντήσουν. Για το λόγο αυτό η Αγία Γραφή αποτελεί πλήρης απόδειξη της αληθείας των δογμάτων της πίστεώς μας .

Όποιος προσέχει στη μελέτη της Αγίας Γραφής, δεν ζητάει θαύματα.

Η μελέτη αυτής, καθαρίζει την ψυχή και την αγιάζει. Καθιστά τα μάτια της ψυχής μας οξύτατα, υγιές και λαμπρά, είναι η αλάνθαστη ζυγαριά, ο γνώμονας και ο κανόνας του πνεύματος. Είναι κριτήριο των όντων, ακριβές και απαραπλάνητο.

Τίποτα δεν υπάρχει ωραιότερο και τίποτα υγιεινότερο από την ψυχή εκείνη που τρέφεται με τους λόγους της Γραφής, στέκεται πάνω από κάθε ασθένεια, από κάθε πείνα, από κάθε αδυναμία και δύσκολη κατάσταση, κανένας δεν θα μπορέσει αυτή να την νικήσει, όπως το αδαμάντινο σώμα δεν μπορεί ο σίδηρος να το χαράξει.
Αυτή μας οδηγεί στο Θεό και μας παρέχει την Θεογνωσία, αυτή δημιουργεί πρόβατα, μας διαφυλάττει και δεν αφήνει τους λύκους να εισέλθουν, μας καθιστά ασφαλείς και δεν μας αφήνει να πλανόμαστε.Δια μέσου αυτής μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους πραγματικούς ποιμένες από τους ψεύτικους ή πλανεμένους.

Μας κάνει φοβερούς στους δαίμονες. Μας εξοπλίζει την γλώσσα και το μυαλό μας ως η μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος.

Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι η τροφή της ψυχής, ο στολισμός της, το φάρμακο της και η ασφάλεια της, την κάνει επιτήδεια και τη μαλακώνει.
Με αυτήν διορθώνουμε τους πάντες.

Χωρίς την ανάγνωση της Αγίας Γραφής δεν είναι δυνατό να γίνει κανένας τέλειος. Η φύση της ψυχής μας είναι τέτοια που είτε σώζεται, είτε καταστρέφεται  παντελώς, εξαιτίας των λόγων της Αγίας Γραφής. Αυτοί που θέλουν να σωθούν ας προσέξουν στην μελέτη της Αγίας Γραφής.

‘Όταν δει ο Θεός ότι ενδιαφερόμαστε πολύ να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή, αμέσως μας φωτίζει τη σκέψη μας και αποκαλύπτει στην ψυχή μας την αληθινή διδασκαλία και δεν μας αφήνει να έχομε την ανάγκη κάποιου άλλου.

‘Όταν μελετάμε την Αγία γραφή, μας μιλάει Ο ίδιος Ο Χριστός, οι Θεοφόροι μαθητές Του και οι προφήτες, μας μιλάει Το ίδιο Το Πανάγιο Πνεύμα (και δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή τίποτα το ανθρώπινο). Ενώ όλα τα άλλα αναγνώσματα είναι γνώμες και θεωρίες ανθρώπων.

Ποιός είναι ο χοίρος που καταπατεί τους μαργαρίτες ? Αυτός που δεν θεωρεί την Αγία Γραφή πολύτιμη και άξια σεβασμού. Και ποιος είναι τόσο άθλιος που να μην την θεωρεί άξια σεβασμού και πολυτιμότερη από οτιδήποτε άλλο ? Αυτός που δεν της αφιερώνει μήτε τόση ώρα όσο στις πόρνες και στα άλλα σατανικά θεάματα. Και ενώ ο Θεός προστάζει να ακούμε και να εκτελούμε τους λόγους του, εμείς τους περιφρονούμε και βλέπουμε αλλού…

Τέλος λέει. Θέλεις να δεις τη δύναμη και την πανουργία του διαβόλου, ξεκίνησε την μελέτη της Αγίας Γραφής και θα δεις ότι δεν θα σε αφήνει. Διότι η περιφρόνηση της ακρόασης των θείων γραφών, προδίδει σατανική διάνοια, που δεν μας αφήνει να δούμε το θησαυρό και να κερδίσουμε τον πλούτο του ουρανού. ‘’Και καταλήγει στο τελικό συμπέρασμα ο ιερός Χρυσόστομος…

Η μοναδική οδός σωτηρίας μας και η ακράδαντη πίστη μας στο Θεό, προέρχεται μόνο από την μελέτη της Αγίας Γραφής, και την τήρηση των δογμάτων αυτής, με ευγνωμοσύνη και ανδρεία.

Γι’ αυτό μας είπε Ο ίδιος Ο Χριστό ‘’ μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν’’. Αυτό μας το βεβαιώνει ο απόστολός Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή (Κ’, 17)’’ ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ ‘’.

Μας συμβουλεύει και μας προειδοποιεί και Ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός λέγοντάς μας,

‘’ τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν ‘’ ( Ιω. στ, 26),’’ Πλανάστε μη ειδότες τας γραφάς’’,   ακόμα
‘’ Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς’’ και ακόμα
‘’ ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφός καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.’’. Τέλος
‘’’ ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν».

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr

Related Posts

Socials