Απόκτησε…

Share

Απόκτησε την αγάπη του Θεού,

την αγάπη των πουλιών,

την απλότητα των λουλουδιών,

τη ταπείνωση των ορφανών,

τη σταθερότητα των αετών,

την πληρότητα των αγίων,

τη μηδαμινότητα των μοναχών,

την προσευχή των ταπεινών,

την ευτυχία των αγγέλων,

την προσευχή των παιδιών,

και την πραότητα του Ιησού Χριστού.

Related Posts

Socials